Styrkja og umsóknartímabil framundan!

Upphaf ársins er gjarnan annasamur tími fyrir þá sem sjá um hinar ýmsu styrkveitingar fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Því er vert að vekja athygli á því að  hinir ýmsu sjóðir eru þessa daganna að auglýsa styrkfé sitt til úthlutunar. Á þessum tímapunkti er mikilvægt að þeir sem hafa hug á því að sækja um styrkfé skilgreini vel hvað á að sækja um og hafi skýr markmið með þeirri vinnu sem fyrirhuguð er.

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hefur í gegnum árin veitt aðstoð við yfirlestur, útfærslu og aðra ráðgjöf við styrkumsóknir og í sumum tilfellum hefur félagið unnið umsóknina í heild sinni í samstarfi við frumkvöðla eða fyrirtæki. Ferðaþjónustuaðilar eru hvattir til að kynna sér þá sjóði sem í boði er og vinna sínum hugmyndum og verkefnum brautargengi með því að sækja um styrki í þá sjóði sem eru í boði.

Hægt er að hafa samband beint við Atvinnuráðgjafa AtVest og eru upplýsingar um netföng og símanúmer að finna á heimasíðu þess, www.atvest.is


Þeir styrkir og þau verkefni sem hafa verið auglýst og hafa umsóknarfrest í janúar og febrúar eru t.a.m.

 

Ferðamálastofa

Styrkir til úrbóta á ferðamannastöðum. Styrkir skiptast í þrjá meginflokka og sérstök áhersla verður lögð á verkefni sem stuðla að bættu aðgengi að áningastöðum. Flokkarnir eru:

 

Til minni verkefna:
Úthlutað verður til minni verkefna í umhverfismálum. Aðallega verða veittir styrkir til efniskaupa. Hámarksupphæð hvers styrks verður 500 þúsund krónur

Til stærri verkefna á fjölsóttum ferðamannastöðum:

Veittir verða styrkir til stærri verkefna þar sem umsækjendur stýra framkvæmdum og svæðin verða í umsjón eða eigu styrkþega eftir að framkvæmdum lýkur.

Til uppbyggingar á nýjum svæðum:

Veittir verða styrkir til uppbyggingar á nýjum svæðum sem skipulögð hafa verið þannig að ferðamönnum nýtist viðkomandi svæði.
Umsóknarfrestur er til 31.janúar 2009


AVS

Á árinu 2009 leggur AVS sjóðurinn áherslu á styttri verkefni og munu umsóknir þar sem verkefni eru til skemmri tíma en 12-18 mánaða að öllu jöfnu njóta forgangs. Lögð verður mikil áhersla á verkefni sem skila fljótt verðmætum og nýjum störfum fyrir íslenskan sjávarútveg. Sjóðurinn er opinn fyrir öllum hugmyndum sem auka verðmæti sjávarfangs s.s. orkusparandi veiðiaðferðum, vistvænni veiðitækni, fullvinnslu,vörum í smásölu eða á borð neytenda, nýjum afurðum, nýrri tækni, aukinni nýtingu, matarferðamennsku, hönnun, fiskeldi, nýjum tegundum eða öðru því sem getur skilað styrkþegum verðmætri afurð á stuttum tíma.
Umsóknarfrestur er til 30. janúar 2009

 


Framleiðnisjóður Landbúnaðarins

Styrkir til rannsókna- og þróunarverkefna á sviði landbúnaðar. Lögð er áherzla á að verkefnin séu til þess fallin að auka framleiðni og arðsemi í landbúnaði. Forgangs njóta verkefni sem efla nýsköpun og fjölbreytni innan hins nýja landbúnaðar.

Ath. að sérstök viðfangsefni á sviði þróunarverkefna einstakra búgreina falla einnig innan hins auglýsta skilafrests.

Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2009Impra - Átak til atvinnusköpunnar

Átak til atvinnusköpunar veitir aðeins styrki til tvennskonar verkefna:
1. Verkefna sem eru á forstigi nýsköpunar og falla ekki undir verksvið annarra sem veita sambærilega fyrirgreiðslu.
2. Verkefna sem eru skilgreind sem sérstök átaksverkefni ráðuneytisins.

Styrkir geta að hámarki numið 50% af heildarkostnaði verkefnisins.
Afar mikilvægt er að umsóknir séu vel gerðar og að öll gögn fylgi með þeim. Sé umbeðnum gögnum ekki skilað fyrir auglýstan umsóknarfrest, áskilur stjórn Átaks til atvinnusköpunar sér rétt til að hafna umsókn. Munið að það getur verið gott að fá aðra til að lesa yfir umsóknir af þessu tagi og koma með ábendingar. Ekki er veittur styrkur til fjárfestinga.

Umsóknarfrestur er til 17. febrúar 2009Impra - Framtak. Verkefni sem veitir starfandi fyrirtækjum á landsbyggðinni aðstoð við að þróa þjónustu eða vöru á innanlandsmarkað eða til útflutnings. Styrkir eru veittir til þróunar hjá starfandi fyrirtækjum á landsbyggðinni og fá þátttakendur faglegan og fjárhagslegan stuðning við þróunina og er markmiðið að koma samkeppnishæfri þjónustu eða vöru á markað innan 18 mánaða frá upphafi verkefnisins. Verkefnið er hugsað fyrir fyrirtæki sem hafa starfað í a.m.k. 2 ár og velta a.m.k. 10 milljónum árlega.
Verkefnið er alltaf opið til umsóknar. Umsóknir þurfa að berast fyrir 15. hvers mánaðar til að fá afgreiðslu í þeim mánuði.


Impra - Frumkvöðlastuðningur. Markmiðið er að styðja við nýsköpunarhugmyndir einstaklinga og smærri fyrirtækja með því að veita styrki til verkefna sem stuðla að framþróun viðskiptahugmynda. Með framþróun er átt við verkefni sem snúa að gerð viðskiptaáætlana, nýnæmisathugana, einkaleyfisumsókna, markaðsathugana, rekstrar- og fjárhagsáætlana, hönnunarverndar, hagkvæmnisathugana, þróunar vöru eða þjónustu, prófana og frumgerðarsmíða.
Styrkir eru eingöngu veittir til nýsköpunarverkefna á landsbyggðinni. Getur stuðningur við frumkvöðul numið allt að 600 þús. kr. gegn jafnháu framlagi styrkþega. Ekki eru veittir styrkir til fjárfestinga í húsnæði eða til kaupa á tækjum og búnaði.
Verkefnið er alltaf opið til umsóknar. Umsóknir þurfa að berast fyrir 15. hvers mánaðar til að fá afgreiðslu í þeim mánuði.