Strandsvæði

  • Strandsvæðið - sóknarfæri fyrir vestfirsk samfélög - (pdf - 99,15 KB)
    Fjórðungssamband Vestfirðinga, í samstarfi við Háskólasetur Vestfjarða, Teiknistofuna Eik og Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, boðar nú nóvember til opinna funda á Vestfjörðum um nýtingu strandsvæðisins við Vestfirði. Þessir fundir eru fyrsti hluti stærra verkefnis sem hefur að meginmarkmiði gera samþætta nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Vestfjarða og samræma stjórnun og nýtingu þessara svæða í samvinnu við íbúa og hagsmunaaðila. Strandsvæðið nær út fyrir það svæði sem nú er skipulagsskylt.
  • Könnun um nýtingu hafs og strandar - (doc - 234 KB)
    Könnun á meðal ferðaþjónustuaðila á Vestfjörðum um viðhorf þeirra til nýtingu hafs og strandar. Ætlað erað niðurstöður þessarar könnunar verði innlegg í þá umræðu sem fer fram hjá Fjórðungssambandi Vestfjarða, Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða, Háskólasetri Vestfjarða og Teiknistofunni Eik við að kortleggja nýtingu sjávar og strandar á Vestfjörðum.

Til baka